Čo znamená GOTS?

GOTS, čiže Global Organic Textile Standard, je najprísnejší medzinárodný bio textilný certifikát. Zaručuje ekologickú čistotu oblečenia, čím chráni životné prostredie, zdravie ľudí zamestnaných vo výrobe a v neposlednom rade aj všetkých ľudí, ktorí toto oblečenie nosia. GOTS má podrobne spracované požiadavky nielen na bezpečnosť výroby, ale aj ľudsko-dôstojné pracovné podmienky.

Čo je to GOTS certifikát_freel.sk

Čo presne znamená, že materiál má certifikát GOTS?

Znamená to, že produkt je vyrobený z prírodných bio vlákien pochádzajúcich z certifikovaného ekologického poľnohospodárstva (v niektorých prípadoch s prímesami - viac sa dozviete nižšie) a aj následné spracovanie bio vlákien na hotovú látku prebieha podľa veľmi prísnych štandardov GOTS.

global-organic-textile-standard-freel_logo
ručný zber bavlny_freel.sk

Surový materiál - bio vlákna

Väčšinu svetovej bio-textilnej výroby tvorí spracovávanie bavlnených vlákien, avšak vyrába sa tiež bio ľan, bio hodváb, bio vlna a podobne. Spoločným menovateľom všetkých týchto materiálov je ich čistota. Už počas pestovania sú v rámci ekologického poľnohospodárstva povolené len zdravotne a ekologicky nezávadné postreky a hnojivá, veľmi často sa používajú výťažky z miestnych prírodných zdrojov, na hnojenie hnoj a kompost, alternatívne postupy využívajúce prírodné procesy (ako napr. rastlinné pasce, lákanie predátorov na škodcov a pod.). Vďaka tomu sa bio vlákna už vo fáze surového materiálu vyhýbajú postrekom z nebezpečným chemikáliám (ktoré sa inak bežne používajú v konvenčnom poľnohospodárstve a vo vláknach zostávajú už v tejto prvotnej fáze). Je samozrejme úplne zakázané používať GMO plodiny.

Spracovávanie vlákien

Surové bio vlákna musia prejsť sériou výrobných postupov než sa z nich stanú hotové látky. Musia sa vyčistiť, upriasť, vybieliť a nafarbiť, utkať alebo spliesť a na záver ešte ošetriť. Bio textilné štandardy GOTS povoľujú používanie iba takých postupov a zlúčenín, ktoré sú ekologicky a zdravotne šetrné, pripravené z prírodných surovín, vďaka čomu sú výsledné textilné látky nezávadné, príjemné a mäkké na dotyk, a ak sú kvalitne spracované (lebo aj v bio textilnej výrobe sa dá stretnúť s technologicky nekvalitným spracovávaním), mali by aj dlhšie vydržať. 

ručné spracovanie vlákien
bio bavlna

Nezaťažuje životné prostredie

Vďaka tomu, že už pri spracúvaní sú všetky škodlivé chemikálie z procesu vylúčené, aj odpadová voda je čistejšia. Samozrejme aj táto voda vždy prechádza riadnu úpravou prv než je vypustená späť do prírody. Dochádza tým k zásadnej ochrane životného prostredia. Konvenčný textilný priemysel patrí totiž k odvetviam, ktoré najviac zaťažujú životné prostredie na Zemi. V rámci zložitých výrobných postupov textilný priemysel používa obrovské množstvo chemikálií a spotrebúva množstvo vody, tá sa chemikáliami znečistí a žiaľ takto znečistená sa ďalej voľne vypúšťa do prírody.

Spotreba a odpad

Výrobcovia bio textílií sa zaviazali aj ku znižovaniu spotreby elektrickej energie a vody na výrobu. Tento záväzok je dôsledne kontrolovaný u každého z výrobcov. A spolu s ním aj minimalizácia odpadu. Mimochodom, vzhľadom k tomu, že mnoho úprav v bio textilnej výrobe sa vykonáva zlúčeninami získanými z prírodných materiálov a zdrojov, je tento odpad možné následne jednoducho kompostovať.

ekologická textilná výroba

 

produkty z ľanu

GOTS rozlišuje dve úrovne: GOTS Organic a Made with x% organic

GOTS Organic

Výrobok certifikovaný ako "organic" obsahuje minimálne 95% bio certifikovaných vlákien. Zvyšné percentá pripadajú buď na bežné prírodné vlákna (s vylúčením vlákien z GMO rastlín) ako sú bavlna a angorská vlna, alebo regenerované celulózové vlákna (viskóza, modal, lyocel). Tie môžu byť aj recyklované, alebo môžu pochádzať z bio suroviny, povolené sú aj syntetické vlákna (len polyamid, polypropylén, elastan a recyklovaný polyester), oceľové a minerálne vlákna (s vylúčením azbestu, uhlíka a striebra).

Drvivá väčšina materiálov certifikovaných ako organic sa však skladá buď zo 100% bio vlákien alebo s prímesou elastanu kvôli zvýšeniu pružnosti.

Made with x% organic

V tomto prípade minimálne 70% látky tvorí bio vlákno a zvyšok "nebio" vlákno. Z toho však maximálne 10% môžu tvoriť syntetické vlákna. Podrobnejšie je tento pomer upravený napríklad pre legíny a športové oblečenie kde syntetické vlákna môžu predstavovať až 25 %. 

V každom prípade pre všetky GOTS certifikované textilné materiály platia veľmi prísne limity pre zostatková rezíduá, ktoré ďaleko prekračujú legislatívne kritériá pre kvalitu textilu v EÚ a SR a dokonca aj nároky na rezíduá v textile určenom pre dojčatá. Bio certifikovaná výroba je v súčasnosti najčistejší spôsob textilnej výroby na svete.

trvalo udržateľné materiály-freel
overení dodávatelia-freel

GOTS požiadavky na etickú stránku výroby

Všetky nasledujúce body vyzerajú ako niečo samozrejmé. Dodržiavanie etických pracovných podmienok v textilných fabrikách v chudobných štátoch sveta (kde sa v súčasnosti vyrába drvivá väčšina svetovej textilnej produkcie) žiaľ v súčasnosti zabezpečuje len certifikát GOTS alebo Fairtrade.

Nezabúdajte: Nie všade na svete je toto "normálne":

Nie sú povolené žiadne donucovacie prostriedky a po upozornení s dostatočným predstihom môžu ľudia prácu opustiť. Nie je dovolené zadržiavanie ľudí v zamestnaní proti ich vôli.

Sloboda kolektívneho vyjednávania

Všetci pracovníci môžu vstúpiť či vytvoriť odbory a kolektívne vyjednávať. Predstavitelia zamestnancov nie sú za svoju činnosť v odboroch diskriminovaní a majú možnosť ju vykonávať aj na pracovisku.

Bezpečnosť a čistota pracoviska

Zamestnávateľ je zodpovedný za bezpečné a čisté pracovné prostredie a poskytnutie potrebných ochranných pomôcok. Zamestnanci sú školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a núdzovej evakuácie. Zamestnanci majú prístup k čistým toaletám, pitnej vode, voliteľne tiež k priestoru pre odpočinok, jedálni. Ak zamestnávateľ poskytuje ubytovanie, musia byť tieto priestory čisté, bezpečné a uspokojujúce základné ľudské potreby.

Zákaz detskej práce

Detská práca je zakázaná. Zamestnávateľ navyše vytvára či prispieva k programom, ktoré zaisťujú presun detských pracovníkov späť do školskej dochádzky. Mladí zamestnanci, mladší ako 18 rokov, nesmú pracovať na nočné smeny. 

Životné minimum

Odmena za prácu zodpovedá aspoň zákonnému životnému minimu či priemyselnému benchmarku - podľa toho, ktorá suma je vyššia. V každom prípade sú platy ľudí vždy dostatočné, aby umožňovali uspokojenie základných životných potrieb a možnosť vytvárania úspor.

Pracovný čas 

Pracovný čas zodpovedá miestnej legislatíve alebo priemyselnému benchmarku, podľa toho, čo poskytuje zamestnancom lepšiu ochranu. Pracovný čas na pravidelnej báze nepresahuje 48 hodín týždenne a v priemerne majú pracovníci nárok na aspoň 1 deň voľna v týždni. Nadčasy sú dobrovoľné a neprekračujú 12 hodín týždenne, nie sú vyžadované pravidelne a sú odmeňované príplatkom.

Ochrana pred diskrimináciou

Diskriminácia (založená na rase, kaste, národnosti, náboženstve, veku, handicapu, pohlavia, rodinnom stave, sexuálnej orientácii, členstva v odboroch alebo politickom presvedčení) nie je povolená - či už pri nábore, pri povýšení, ukončení pracovného pomeru alebo odchode do dôchodku.

Stále zamestnanie

Pracovný vzťah je založený na základe platnej legislatívy. Záväzky k zamestnancom nie sú obchádzané najímaním subdodávateľov, prácou z domova alebo prehnaným počtom zmlúv na dobu určitú.

Zákaz hrubého a neľudského zaobchádzania

Fyzické zneužívanie, týranie, sexuálne či akékoľvek iné obťažovanie a slovné nadávky či zastrašovanie je úplne zakázané.

gots