Podmienky ochrany osobných údajov

Súbory cookie používame najmä na zlepšenie funkčnosti a výkonu na našich webových stránkach a ich zmyslom je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich webových stránok. Návštevou našich stránok vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie v zmysle možností a nastavení, ktoré vám poskytujeme a o ktorých vás informujeme, pričom svoje rozhodnutie ohľadne zberu cookies môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nastavení jednotlivých súborov cookies konkrétnych reklamných či analytických systémov, prípadne zamietnuť všetky cez príslušné nastavenie vášho prehliadača.

 

Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť two crazy companies, s.r.o. so sídlom Eugena Suchoňa 1, 902 01 v Pezinku, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vo vložke číslo: 83740/B, IČO: 46810897, DIČ: 2023636373. Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.freel.sk

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Najčastejšie to sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, a telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracúvávať najdlhšie 1 rok od našej poslednej komunikácie.

 

Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa,  e-mailová adresa, a telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií alebo výmeny tovaru).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Počas plnenia našej služby a potom 3 roky od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

3 roky od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@freel.sk

 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet 
  • spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 2
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru 
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov
  • DHL Parcel Slovensko spol. s r. o., IČO: 47 927 682, so sídlom Na Pántoch 18, Bratislava – Rača, PSČ 831 06, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel Sro, vložka číslo 100759/B, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov.
  • GLS General Logistics System Slovakia, s.r.o., so sídlom 1039 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  9084/S
  • Packeta s. r. o., IČO: 48 136 999, so sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro , vložka číslo 105158/B, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov.
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb:
  • Prima banka, Hodžova 11, 010 11 Žilina, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Odd. SA, Vložka č. 148/L
  • Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána (GoPay) a príslušná banková inštitúcia. Po využití platby kartou, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty.

 • poskytovateľ e-mailingovej služby 
  • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
 • marketingová agentúra 
  • Effectix.com, sro, IČO: 285 12 669, Plynárenská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka 65042/B)

Osobné údaje spracúvávame iba na území Európskej únie. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, realizujú aj prenosy mimo EÚ, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania. Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@freel.sk alebo zavolajte na tel. č. 0911760612

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromaždeným cookies na webových stránkach. vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Meta. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.  

Webové stránky Freel využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google, Inc.. 

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti  Google, Inc. dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.  Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto  stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním. 

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Tieto zásady sú účinné od 1. 2. 2022