Čo znamená GOTS?

GOTS, čiže Global Organic Textile Standard je najprísnejšie medzinárodné biotextilný certifikát. Zaisťuje ekologickú čistotu výrobku, čím chráni životné prostredie, zdravie ľudí zamestnaných vo výrobe a v neposlednom rade aj všetkých ľudí, ktorí toto oblečenia nosia. GOTS má podrobne spracované aj požiadavky na bezpečné a ľudsky dôstojné pracovné podmienky.

Čo presne znamená, že materiál má certifikát GOTS?

Znamená to, že látka je vyrobená z prírodných bio vlákien pochádzajúcich z certifikovaného ekologického poľnohospodárstva (v niektorých prípadoch s prímesami - viac viď ďalej) a aj následné spracovanie bio vlákien na hotovú látku prebieha podľa veľmi striktných štandardov GOTS.

Surový materiál - bio vlákna

Drvivú väčšinu svetovej bio-textilnej výroby tvorí spracovávanie bio bavlnených vlákien, avšak vyrába sa tiež bio ľan, bio hodváb, bio vlna a podobne. Spoločným menovateľom všetkých týchto materiálov je ich čistota. Už počas pestovania v rámci ekologického poľnohospodárstva sú povolené iba zdravotne a ekologicky nezávadné postreky a hnojivá, veľmi často sa používajú výťažky z miestnych prírodných zdrojov, na hnojenie hnoj a kompost, alternatívne postupy využívajúce prirodzené prírodné procesy (ako napr. rastlinné pasce, lákanie predátorov na škodcov a pod.). Vďaka tomu sa bio vlákna už vo fáze surového materiálu vyhýbajú postrekom z nebezpečných chemikálií (ktorá sa inak bežne používajú v konvenčnom poľnohospodárstve a na vláknach zostávajú už v tejto prvotnej fáze). Je samozrejme úplne zakázané používať GMO plodiny.

Spracovávanie vlákien

Surové bio vlákna musia prejsť sériou výrobných postupov než sa z nich stanú hotové látky. Musia sa vyčistiť, upriasť, vybieliť a nafarbiť, utkať alebo spliesť a na záver ešte ošetriť. Bio textilné štandardy GOTS povoľujú používanie iba takých postupov a zlúčenín, ktoré sú ekologicky i zdravotne šetrné, pripravené z prírodných surovín, vďaka čomu sú výsledné textilné látky nezávadné, príjemné a mäkké na dotyk, a ak sú kvalitne spracované (lebo aj v bio textilnej výrobe sa dá stretnúť s technologicky nekvalitným spracovávaním), mali by aj dlhšie vydržať. 

Vďaka tomu, že už pri spracúvaní sú škodlivé chemikálie vylúčené, aj odpadová voda je čistejšia a okrem toho vždy prechádza riadnu úpravou, než je vypustená späť do prírody. Dochádza tým k zásadnej ochrane životného prostredia. Konvenčné textilný priemysel patrí totiž k odvetviam, ktoré najviac zaťažujú životné prostredie na Zemi. V rámci zložitých výrobných postupov textilný priemysel používa obrovské množstvo chemikálií a spotrebúva množstvo vody, tá sa chemikáliami zamorí a žiaľ nevyčistená sa ďalej z textilných fabrík voľne vypúšťa, častokrát priamo do riek.

Výrobcovia bio textílií sa zaviazali ku znižovaniu spotreby elektrickej energie a vody na výrobu a tento záväzkov je taktiež veľmi dôsledne kontrolovaný u každého z nich. A spolu s ním aj minimalizácia odpadu. Mimochodom, vzhľadom k tomu, že mnoho úprav v bio textilnej výrobe sa vykonáva zlúčeninami získanými z prírodných materiálov a zdrojov, je tento odpad možné následne jednoducho kompostovať.

GOTS rozlišuje dve úrovne:

GOTS Organic

Výrobok certifikovaný ako "organic" obsahuje minimálne 95% bio certifikovaných vlákien. Zvyšné percentá pripadajú buď na bezné prírodné vlákna (s vylúčením vlákien z GMO rastlín - bavlna a angorská vlna), regenerované celulózové vlákna (viskóza, modal, lyocel, atp.) - tieto môžu byť aj recyklované alebo môžu pochádzať z bio suroviny, syntetické vlákna (povolený je len polyamid, polypropylén, elastan a recyklovaný polyester), oceľové a minerálne vlákna (s vylúčením azbestu, uhlíka a striebra - vylúčenie nanotechnológií).

Drvivá väčšina materiálov certifikovaných ako organic sa však skladá buď zo 100% bio vlákien alebo s prímesou elastanu kvôli zvýšeniu pružnosti pre záťažové aplikácie.

Made with x% organic

V tomto prípade tvorí minimálne 70% látky bio certifikované vlákno, maximálne 30% nebio vlákno, z toho je povolené maximálne 10% syntetických vlákien (resp. Max. 25% pre ponožky, legíny a športové oblečenie).

V každom prípade pre všetky GOTS certifikované textilné materiály platia veľmi prísne (bio certifikovaná výroba je v súčasnosti najčistejšie spôsob textilnej výroby na svete) limity pre zostatková reziduá, ktoré ďaleko prekračujú legislatívne kritériá pre kvalitu textilu v EÚ a SR a dokonca aj nároky na rezíduá v textile určenom pre dojčatá.

GOTS má v sebe zakotvené aj rozsiahle požiadavky na etickú stránku výroby.

Všetky nasledujúce body vyzerajú ako niečo samozrejmé. Pracovné podmienky na tejto úrovni v textilných továrňach v chudobných štátoch sveta (kde sa v súčasnosti vyrába drvivá väčšina svetovej textilné produkcie) bohužiaľ ale v súčasnosti zabezpečuje práve len bio certifikácia štandardy GOTS alebo certifikácia Fairtrade. Biotextilu tak zo sociálneho hľadiska pre rozumne zmýšľajúceho človeka predstavuje čosi, čo by malo byť v ideálnom svete štandardom naprieč celou textilné výrobou a ľuďom dáva okrem iného možnosť si vybrať eticky vyprodukované výrobky a podporiť to, ako by chceli, aby tento svet vyzeral ...
sloboda zamestnanie

Nie sú povolené žiadne donucovacie prostriedky k vstupu do zamestnania a po upozornení s dostatočným predstihom môžu ľudia prácu opustiť. Neexistuje akékoľvek zadržiavanie ľudí v zamestnaní proti ich vôli.

Sloboda kolektívneho vyjednávania

Všetci pracovníci môžu vstúpiť či vytvoriť odbory a kolektívne vyjednávať. Predstavitelia zamestnancov nie sú za svoju funkciu v odboroch diskriminovaní a majú možnosť ju vykonávať aj na pracovisku.

Bezpečnosť a čistota pracoviska

Zamestnávateľ vytvára bezpečné a čisté pracovné prostredie a poskytuje zamestnancom potrebné ochranné pomôcky. Školí je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a núdzovej evakuácie. Zamestnanci majú prístup k čistým toaletám, pitnej vode, voliteľne tiež k priestoru pre odpočinok, jedálni a čistému uskladnenie potravín. Tam, kde zamestnávateľ poskytuje ubytovanie, je čisté, bezpečné a uspokojuje základné ľudské potreby.

Zákaz detskej práce

Detská práca je zakázaná. Zaměstnatel navyše vytvára či prispieva k programom, ktoré zaisťujú premiestňovanie detských pracovníkov späť do školskej dochádzky. Mladí do 18 rokov nie sú zamestnávaní na nočné smeny alebo na nebepečné práce. Všetko prebieha v súlade s ILO.

životné minimum

Odmena za prácu zodpovedá najmenej zákonnému minimu či priemyselnému benchmarku - podľa toho, čo je vyššie. V každom prípade sú platy ľudí vždy dostatočné, aby umožňovali uspokojenie základných životných potrieb a možnosť vytvárania úspor.

Pracovný čas nesmie byť prehnaná

Pracovný čas zodpovedá miestnej legislatíve alebo priemyselnému benchmarku, podľa toho, čo poskytuje zamestnancom lepšiu ochranu. Pracovný čas na pravidelnej báze nepresahuje 48 hodín týždenne a priemerne majú pracovníci aspoň 1 deň voľna za týždeň. Nadčasy sú dobrovoľné a neprekračujú 12 hodín týždenne, nie sú vyžadované pravidelne a sú odmeňované príplatkom.

Ochrana pred diskrimináciou

Diskriminácia (založená na rase, kaste, národnosti, náboženstva, veku, handicapu, pohlavia, rodinnom stave, sexuálnu orientáciu, členstvo v odboroch alebo politickom presvedčení) nie je povolená - či už pri nábore, kompenzáciami, prístupu ku školenia, povýšenie, ukončenie pracovného pomeru alebo odchode do dôchodku.

stále zamestnanie

Pracovný vzťah je založený na základe platnej legislatívy. Záväzky k zamestnancom nie sú obchádzané najímaním subdodávateľov, prácou z domova alebo prehnaným počtom zmlúv na dobu určitú.

Zákaz hrubého a neľudského zaobchádzania

Fyzické zneužívanie, výhražný fyzickým týraním, sexuálne či akékoľvek obťažovanie a slovné nadávky či akejkoľvek inej zastrašovanie je úplne zakázané.